כ"ח שבט ה'תשע"ז24.2.2017

"ואהבת לרעך כמוך"

מכתב לציבור

לק"י

"ואהבת לרעך כמוך"  - מכתב לציבור

 

הראי"ה קוק זצ"ל אמר פעם משפט שכדאי לכל יהודי שומר מצוות לחרוט בזיכרונו:

"מוטב שאכשל באהבת חינם, מאשר חלילה בשנאת חינם".

 

סוגיית בעלי הנטייה ההומוסקסואלית היא מהסוגיות הקשות ביותר בעולמה של היהדות ובחייהם של יהודים שומרי מצוות. הדרך האמונית, ההלכתית, האנושית והרגישה להתמודדות עם הנושא היא עיסוק בסוגיה זו מתוך נקודת עומק המכירה בכך שמחד-גיסא אין כל היתר לקיום משכב זכור, ומאידך-גיסא ישנם בחורים הומוסקסואלים שמחפשים דרך לחיות חיים דתיים.

מדרש ידוע מספר שמשה רבנו ע"ה שואל את הבורא יתברך: זו תורה וזו שכרה?

עונה לו הקב"ה: שתוק כך עלה במחשבה לפני!

 

זוהי המציאות הכואבת בעולמנו. לא תמיד דברים ברורים לנו. ההיסטוריה היהודית רצופה במצבים בלתי אפשריים ובלתי מובנים לשכל האנושי. יותר מכל אנו צריכים להיזהר מהענקת פרשנויות מופשטות למצבים מורכבים.

 

כמו בהרבה עניינים בתורה אין אנו יודעים לאשורם מדוע כך הם פני הדברים. תורת אלוהים היא התורה, ואין אנו יורדים לסוף דעתו של בורא עולם. הדת לא התחייבה לתת תשובה לכל שאלה. אעפ"כ, אנו מנסים להבין אותה כמידת יכולתנו.

 

אני מחויב באופן עמוק לקב"ה, לתורה ולישראל, וחיי מכוונים על ידי התשוקה להיות משרתו של ה', ולכן בעיניי נאמנות לברית דורשת שאמלא את המצוות למרות הקושי והמורכבות שבדבר.

תורת ישראל אוסרת משכב זכור ולא נטייה הומוסקסואלית, ולפיכך המורכבות שנוצרה לא צריכה לסתור את המחויבות לתורה בכללותה. ישנם מספר רב של ערכים יהודיים חשובים – מוסריים, חברתיים, אינטלקטואליים ורוחניים – שאיני יכול ואיני רוצה לאבדם. עובדת היותי דתי בעל נטייה הומוסקסואלית לא צריכה לגרום לי לוותר על חיי כיהודי מאמין. לא בחרתי בזהות הזו ואני מנסה לעשות את המיטב במסגרת הבחירות הקיימות. מעל לכל עומדת מולי מחויבות לתורת ישראל ולהלכה היהודית. דווקא משום כך אני וחבריי מבקשים לדון עם רבנים ביחס לשאלת ההדרכה לבחורים אלה. ישנה חשיבות רבה במתן הדרכה כזו באופן מסודר וקולקטיבי ולא רק בצורה אינדיבידואלית.

 

במציאות הנוכחית, התמודדותו של האדם ההומוסקסואל כורכת איתה קשיים לא פשוטים במישור הנפשי ועל כך נאמר "אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו". אינכם מודעים לגודל הקושי ורק מי שיישמע את מה שעברתי יוכל לנסות ולהבין עד כמה המאבק הזה מורכב וכואב.

בהתאם להוראת רבנים המכירים את הנושא, נפסק כי דתי הומוסקסואל שאינו מתחתן ראוי לעסוק בתורה ולקיים את כל המצוות, שבין אדם למקום ושבין אדם לחברו, ולפתח את כוחותיו השונים למען היעדים הגדולים שהועיד הקב"ה לישראל: לימוד תורה, צדקה וחסד.

 

מדיניות של "הכל או לא כלום" אינה דרכה של ההלכה היהודית. על כל יהודי קיימת המחויבות לשמור את כל המצוות ולעשות את כל שביכולתו ללכת בדרכי התורה. דרכי עבודת הקב"ה שונה מאדם לאדם ובכך גם התמודדותו של אדם המאמין כי יש לו נטייה הומוסקסואלית.

 

ישנו כלל יהודי ידוע - "אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו". הדיון הציבורי אותו אנו מקיימים לא נובע מתוך רצון לחיי הפקרות ח"ו. המציאות שגרמה לי להישאר בארון לא שינתה את הנטייה ואת הזהות שלי, אך גרמה להרבה כאב וסבל מיותר שהגיע הזמן להפסיקו ובמקום זה לנהל שיח רציני ואחראי, להכיר את האדם מאחורי הסטיגמות והדעות הקדומות ולשמוע את דבריו.

 

מורה הומניסטי גדול, רבי עקיבא שמו, בחר בקול רם וצלול ב"ואהבת לרעך כמוך", כלל גדול בתורה. כשבא אליו גר וביקש ללמוד את כל התורה כשהוא עומד על רגל אחת, רבי עקיבא לימד אותו את שלוש המילים העוצמתיות הללו. אף מילה על תועבה.

גם אם אין לדעת מישהו כרגע פתרון הלכתי-חברתי לנושא, יש פתרון הלכתי-דתי להומופוביה ושנאת חינם. דחייתו ופסילתו של האדם ותיוגו מראש כסוטה על רקע נטייתו, הינה חטא שבין אדם לחברו. על משכב זכר יום כיפור מכפר, אך על הומופוביה ושנאת חינם – לא.

 

"אבל מקדש שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים, מפני מה חרב?

מפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלש עבירות עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים".

 

שנאת חינם היא שנאה מיותרת, אטומה, שחצנית. היא השחרת פני האחר במקום לנהל דו שיח מורכב ואינטליגנטי. שנאת חינם מובילה לחורבן. שנאת חינם היא הרוע הפנימי המחלחל, היא הבוז השקט והארסי, היא ממלכת הדעה הקדומה ושלטון הסטריאוטיפ. שנאת חינם צריכה להמיר את מקומה ל"הקשבת חינם" ול"דיבור חינם", שכן רק אלו מאפשרים את יצירתה וחשיפתה של אמת משותפת, פוריה ומקדמת. רק אלה יתקנו את החורבן ויביאו גאולה לעם ישראל וארץ ישראל.

 

אני קורא לכולם לקרוא את "מסמך העקרונות" - מסמך הלכתי-חברתי הפועל לשם הכרה בהומוסקסואל הדתי והכלתו בחברה הדתית על-פי ההלכה היהודית, עליו חתמו עד כה עשרות רבנים. הקדישו מעט זמן לקרוא, ללמוד ולשמוע אותנו ואז תיעלם השנאה המיותרת וייעלמו הסטיגמות והדעות הקדומות, בעזרת ה`.

 

מי שרוצה לפנות ולשאול כל שאלה מוזמן לעשות זאת.

בברכת התורה ולומדיה,

הרב רון יוסף