כ"ח שבט ה'תשע"ז24.2.2017

מאמרים

מציג דפים 1–5 מתוך 165

דבר תורה לפרשת "וארא" (כללי)

דבר תורה לפרשת תצוה (פרשת השבוע)

על הכהן הגדול ושליחותו לכלל ישראל, על החושן ועל ההנהגה בעם ישראל. זאת ועוד בדבר התורה לפרשת השבוע.

דבר תורה לפרשת תרומה (פרשת השבוע)

מדוע נדרש כל אחד לתרום למשכן ה'? מה משמעות הכלים שבמשכן? וכיצד מגיעים לאחדות האומה ומקיימים את 'כל ישראל ערבים זה לזה'?
זאת ועוד בדבר התורה לפרשת השבוע מהרב רון יוסף הי"ו

דבר תורה לפרשת משפטים (פרשת השבוע)

מה קורה בעם ישראל לאחר מעמד הר סיני וקבלת התורה? מנין לומדים את חשיבות ה'עליה' כדי להיות קרובים לה' יתברך? זאת ועוד בדבר התורה לפרשת השבוע.

דבר תורה לפרשת יתרו (פרשת השבוע)

מה שמע יתרו שגרם לו לקבל עליו עול מלכות שמים? מדוע הפרשה של עשרת הדברות נקראה על שמו? על זאת ועוד בדבר התורה לפרשת השבוע מהרב רון יוסף הי"ו
דפים נוספים